Altifalante neodimio

Altifalante de Neodimio 18" 700W RMS Master Audio
Altifalante de Neodimio 18" 700W RMS Master Audio
195,00 €
Altifalante de neodimio 10" 150W RMS Master Audio
Altifalante de neodimio 10" 150W RMS Master Audio
50,00 €